BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, NGÀNH ĐIỆN LỰC – VIỄN THÔNG, KHÓA HỌC 2018-2019

Sáng ngày 08 tháng 3 năm 2020, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk phối hợp với công ty Điện lực và công ty Viễn thông Đắk Lắk (ngành Điện lực – Viễn thông) bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, Hệ không tập trung, mở tại Công ty Điện lực Đắk Lắk, khóa học 2018-2019. Đến dự, về phía ngành Điện lực – Viễn thông có đồng chí Tạ Minh – Phó Giám đốc công ty Điện lực Đắk Lắk; đồng chí Nguyễn Văn Hổ - Phó Giám đốc công ty Viễn thông Đắk Lắk; về phía Nhà trường có ThS. Lê Đình Hoan - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng cùng các đồng chí trưởng, phó các khoa phòng, cán bộ giảng viên của nhà trường. Và đặc biệt là toàn thể 81 học viên của lớp học.

BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH, HỆ TẬP TRUNG, A49 (A,B), KHÓA HỌC NĂM 2019

Chiều ngày 03 tháng 3 năm 2020, Trường Chính trị bế giảng lớp trung cấp LLCT -HC, hệ tập trung, A49(A,B), khóa học năm 2019. Đến dự có ThS. Lê Đình Hoan - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu, trưởng, phó các khoa phòng, cán bộ giảng viên viên chức Nhà trường và toàn thể học viên lớp trung cấp LLCT-HC, A49(A,B).

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐẮK LẮK TỔ CHỨC SƠ KẾT GIỮA KHÓA HỌC LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG KHÓA HỌC 2018-2019, MỞ TẠI HUYỆN EA KAR

Chiều ngày 15 tháng 11 năm 2019, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Huyện ủy Ea Kar và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức sơ kết giữa khóa học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, hệ không tập trung, khóa học 2018 - 2019, mở tại huyện Ea Kar.

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐẮK LẮK TỔ CHỨC SƠ KẾT GIỮA KHÓA HỌC LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG KHÓA HỌC 2018-2019, MỞ TẠI HUYỆN KRÔNG ANA

Sáng ngày 14 tháng 11 năm 2019, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Huyện ủy Krông Ana và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện tổ chức sơ kết giữa khóa học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, hệ không tập trung, khóa học 2018 - 2019, mở tại huyện Krông Ana.

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐẮK LẮK TỔ CHỨC SƠ KẾT GIỮA KHÓA HỌC LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG KHÓA HỌC 2018-2019, MỞ TẠI HUYỆN EA SÚP

Chiều ngày 12 tháng 11 năm 2019, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Huyện ủy Ea Súp và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện tổ chức sơ kết giữa khóa học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, hệ không tập trung, khóa học 2018 - 2019, mở tại huyện Ea Súp.

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐẮK LẮK TỔ CHỨC SƠ KẾT GIỮA KHÓA HỌC LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG KHÓA HỌC 2018-2019, MỞ TẠI HUYỆN CƯ M’GAR

Chiều ngày 8 tháng 11 năm 2019, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Huyện ủy Cư M'gar và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện tổ chức sơ kết giữa khóa học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, hệ không tập trung, khóa học 2018 - 2019, mở tại huyện Cư’Mgar.

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐẮK LẮK KHAI GIẢNG LỚP TRUNG  CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG,  KHÓA HỌC 2018 - 2019 MỞ TẠI HUYỆN M' DRẮK

Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2018, Trường Chính trị Tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Huyện ủy M' Drắk tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, hệ không tập trung, khóa học 2018-2019 cho đội ngũ là cán bộ, lãnh đạo quản lý của Đảng , Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện.

BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH, HỆ TẬP TRUNG A47, KHÓA HỌC 2017

Chiều ngày 27 tháng 3 năm 2018, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, hệ tập trung A47, khóa học 2017. Đến dự có các ThS. Lê Đình Hoan – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; ThS. Ngô Sáu – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; ThS. Y Mluck Kbuôr – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng cùng trưởng phó các khoa, phòng của Nhà trường và đặc biệt là 100 học viên của lớp học.

BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN - NĂM 2017

Sáng ngày 23/3/2018, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên. Đến dự có ThS. Ngô Sáu - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu, trưởng, phó các khoa phòng, cán bộ, giảng viên và toàn thể 59 học viên.

video
Loading the player...

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐẮK LẮK

01 Nguyễn Lương Bằng - TP.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3865307 - Fax: 0262.3865307

Email: tctdaklak@gmail.com

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23/10/2017.