TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐẮK LẮK KHAI GIẢNG LỚP TRUNG  CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG,  KHÓA HỌC 2018 - 2019 MỞ TẠI HUYỆN M' DRẮK

Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2018, Trường Chính trị Tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Huyện ủy M' Drắk tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, hệ không tập trung, khóa học 2018-2019 cho đội ngũ là cán bộ, lãnh đạo quản lý của Đảng , Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện.

BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH, HỆ TẬP TRUNG A47, KHÓA HỌC 2017

Chiều ngày 27 tháng 3 năm 2018, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, hệ tập trung A47, khóa học 2017. Đến dự có các ThS. Lê Đình Hoan – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; ThS. Ngô Sáu – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; ThS. Y Mluck Kbuôr – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng cùng trưởng phó các khoa, phòng của Nhà trường và đặc biệt là 100 học viên của lớp học.

BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN - NĂM 2017

Sáng ngày 23/3/2018, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên. Đến dự có ThS. Ngô Sáu - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu, trưởng, phó các khoa phòng, cán bộ, giảng viên và toàn thể 59 học viên.

LỄ KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH, CÔNG AN XÃ K4, HỆ TẬP TRUNG,  KHÓA HỌC 2018 - 2019, MỞ TẠI TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Sáng ngày 19 tháng 03 năm 2018, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk kết hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, dành riêng cho trưởng, phó trưởng công an xã và cán bộ dự nguồn công an xã, khóa học 2018 – 2019. Đến dự lễ khai giảng, có Đại tá Đoàn Quốc Thư – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thượng tá Lê Chí Công - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh; Về phía Nhà trường có ThS. Lê Đình Hoan - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; ThS. Ngô Sáu – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng cùng trưởng, phó các khoa phòng và đặc biệt là sự hiện diện của 83 đồng chí học viên .

BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2016 – 2017, TẠI HUYỆN EA H'LEO

Chiều ngày 09 tháng 02 năm 2018, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Ea H'Leo tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, hệ không tập trung, khóa học 2016 – 2017, mở tại huyện EaH'Leo. Đến dự buổi lễ có đồng chí Lê Thăng Long - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của huyện.Về phía Nhà trường có ThS. Y Mluck Kbuôr - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng các trưởng phó các khoa, phòng và đặc biệt là 79 học viên.

BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2016 – 2017, TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Chiều ngày 06 tháng 02 năm 2018, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, hệ không tập trung, khóa học 2016 – 2017, tại thành phố Buôn Ma Thuột. Đến dự có các đồng chí: Trần Vũ Cường – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Khắc Long – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Văn Dzi – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố Buôn Ma Thuột. Về phía Nhà trường, có ThS Ngô Sáu - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng cùng các thầy cô trưởng, phó các khoa, phòng của Nhà trường và đặc biệt là 94 học viên của lớp học.

LỄ BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HỆ TẠI CHỨC HUYỆN EA KAR, KHÓA HỌC 2016-2017

Chiều ngày 02 tháng 02 năm 2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Ea Kar, Trường Chính trị Đắk Lắk tỉnh phối hợp với Huyện ủy Ea Kar tổ chức Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, hệ tại chức tại huyện Ea Kar, khóa học 2016 - 2017.

BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH - NĂM 2017

Chiều ngày 29/12/2017, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, ngạch chuyên viên chính, năm 2017. Đến dự Lễ bế giảng có ThS. Y Mluck Kbuôr - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu, cùng trưởng, phó các khoa, phòng và 87 học viên.

KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN  HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH NĂM 2017

Sáng ngày 25 tháng 12 năm 2017, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk khai giảng lớp tập huấn Hội Cựu chiến binh năm 2017. Đến dự có các đồng chí Rơ Lưk Bông – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ; Phan Ngọc Càng – Trưởng phòng Xây dựng chính quyền Sở Nội vụ. Về phía Trường có Ths Lê Đình Hoan – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Ths Ngô Sáu – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng và các thầy cô trưởng, phó các khoa phòng, cán bộ giảng viên Nhà trường và đặc biệt là các đồng chí học viên là cán bộ Hội cựu chiến binh ở cơ sở.

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, DÀNH CHO CÁN BỘ NGÀNH  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH , KHÓA HỌC 2017-2018

Sáng ngày 24 tháng 12 năm 2017, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, hệ không tập trung dành cho cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh, khóa học năm 2017 – 2018. Đến dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Duy Hữu - Tỉnh ủy viên, Chánh án tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Về phía Trường Chính trị Tỉnh có ThS. Lê Đình Hoan - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trưởng phó các khoa, phòng và đặc biệt là 72 học viên là cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh.

video
Loading the player...

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐẮK LẮK

01 Nguyễn Lương Bằng - TP.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3865307 - Fax: 0262.3865307

Email: tctdaklak@gmail.com

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23/10/2017.