KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC KINH ĐIỂN MÁC – LÊ NIN,  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Quyết định số 2877-QĐ/HVCTQG ngày 20/8/2020 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc mở lớp Bồi dưỡng kiến thức Kinh điển Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chiều ngày, 24/9/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ giảng dạy, nghiên cứu của các Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum.

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2020 – 2021, NGÀNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI (26/09/2020, 13:35)

Sáng ngày 26/9/2020, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, hệ không tập trung, khóa học 2020 - 2021, giành cho cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk.

Dự lễ khai giảng, về phía Nhà trường có ThS. Ngô Sáu - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; về phía Ngân hàng Chính sách xã hội có đồng chí Nguyễn Tử Ân - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk. Cùng dự khai giảng còn có các đồng chí lãnh  đạo, Trưởng phó các khoa phòng, cán bộ, viên chức Nhà trường và 83 học viên.

            ThS. Ngô Sáu - Phó Hiệu trưởng Nhà trường khai giảng lớp học

Khai giảng lớp học, ThS. Ngô Sáu - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã khái quát về nội dung, chương trình khóa học gồm 7 phần học với 1056 tiết. Gồm những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật; Quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội… Khóa học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị hành chính cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; nâng cao năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn ở cơ sở; góp phần củng cố niềm tin vào sự nghiệp đổi mới của Đảng; nâng cao đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Tử Ân - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk

 phát biểu tại buổi lễ

 Phát biểu tại buổi lễ, Đồng chí Nguyễn Tử Ân - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Lớp học có ý nghĩa thiết thực nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh vững về tư tưởng, chính trị, có kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn; hoàn thành mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu của thời kỳ đổi mới. Đồng chí đề nghị các học viên chấp hành tốt nội quy, hoàn thành tốt các nội dung, chuyên đề theo quy định để lớp học đạt được hiệu quả, chất lượng cao. 

Trinh Thị Phú Mỹ

Các tin khác

Bình chọn
Bạn đã học lý luận chính trị chưa

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐẮK LẮK

01 Nguyễn Lương Bằng - TP.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3865307 - Fax: 0262.3865307

Email: tctdaklak@gmail.com

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23/10/2017.