Năm 1940 chi bộ Cộng sản Việt Nam được thành lập tại nhà tù Buôn Ma Thuột, dưới sự lãnh đạo của các chiến sĩ cộng sản, ngày 24 tháng 8 năm 1945 tỉnh Đăk Lăk được hoàn toàn giải phóng. Tại Đại hội lần thứ II Đảng bộ Tỉnh Đắk Lắk được khai mạc vào tháng 3 năm 1963 tại Ea MTLAN vùng căn cứ đông Cư - Yu. Đại hội kiểm điểm tình hình và nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng; Đại hội chủ trương thành lập trường Đảng tỉnh Đăk Lăk. Tháng 3 năm 1963 trường Đảng tỉnh Đăk Lăk chính thức được hình thành.

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐẮK LẮK

01 Nguyễn Lương Bằng - TP.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3865307 - Fax: 0262.3865307

Email: tctdaklak@gmail.com

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23/10/2017.