PHÒNG ĐÀO TẠO TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2019

Thực hiện Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019, được sự đồng ý của Hội đồng khoa học Nhà trường, sáng ngày 25/4/2019, phòng Đào tạo tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng cán bộ, viên chức trong thực thi nhiệm vụ tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk hiện nay”.

KHOA LÝ LUẬN MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA NĂM 2018

Được sự đồng ý của Hội đồng khoa học Nhà trường, sáng ngày 23/11/2018, khoa Lý luận Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa với chủ đề “Nâng cao chất lượng giảng dạy Phần học Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong giai đoạn hiện nay”.

KHOA LÝ LUẬN MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA NĂM 2017

Thực hiện Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2017, được sự đồng ý của Hội đồng khoa học Nhà trường, sáng ngày 27/12/2017, khoa Lý luận Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa với chủ đề “Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học ở Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk hiện nay”

KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC HỘI THẢO  KHOA HỌC CẤP KHOA NĂM 2017

Thực hiện Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2017, được sự đồng ý của Hội đồng khoa học Nhà trường, sáng ngày 04/12/2017, khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa với chủ đề “Nâng cao chất lượng hướng dẫn và viết khóa luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk”.

HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA DÂN VẬN NĂM 2017

Thực hiện Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2017, được sự đồng ý của Hội đồng khoa học Nhà trường, sáng ngày 30/08/2017, khoa Dân vận tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa với chủ đề “Nâng cao chất lượng dạy và học học phần Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở tại trường chính trị tỉnh Đắk Lắk”

video
Loading the player...

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐẮK LẮK

01 Nguyễn Lương Bằng - TP.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3865307 - Fax: 0262.3865307

Email: tctdaklak@gmail.com

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23/10/2017.