KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH KHÓA I NĂM 2022

Sáng ngày 12/04/2022, Trường Chính trị Đắk Lắk tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính khóa I năm 2022 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phần mềm Microsoft Teams.

BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH, HỆ TẬP TRUNG A51(B,C) , KHÓA HỌC 2021

Chiều ngày 13 tháng 04 năm 2022, Trường Chính trị tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 86 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung A51(B,C), khóa học 2021, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự lễ bế giảng có ThS. Y Mluck Kbuôr - Phó Hiệu trưởng nhà trường; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng cùng các học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung A51(B,C).

BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2020 – 2021, NGÀNH KIỂM SÁT – NGÂN HÀNG

Sáng ngày 13 tháng 01 năm 2022, Trường Chính trị Tỉnh tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 86 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung, khóa học 2020 – 2021, Ngành Kiểm sát – Ngân hàng, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự lễ bế giảng có GVCC.TS. Đỗ Văn Dương - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tỉnh; cùng các đồng chí đại diện các khoa, phòng và 86 học viên dự đông đủ qua tài khoản Ms Teams và trực tiếp tại Trường.

BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2020 – 2021, NGÀNH GIÁO DỤC

Chiều ngày 27 tháng 12 năm 2021, Trường Chính trị Tỉnh tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 77 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung, khóa học 2020 – 2021, hệ không tập trung, Ngành Giáo dục, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự lễ bế giảng có TS. Đỗ Văn Dương, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tỉnh; cùng các đồng chí đại diện các khoa, phòng và 09 học viên đại diện cho 87 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, khóa học 2020 – 2021.

Thực hiện kế hoạch số 24-KH/TU ngày 30/09/2021 của trường Chính trị tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Lắk năm 2021; Chiều ngày 17/12/2021, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, lớp Trung cấp lý luận chính trị K4, hệ không tập trung, mở tại huyện Krông Búk cho 80 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2020 - 2021  TẠI HUYỆN EA KAR

Sáng ngày 17/12/2021, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Huyện ủy Ea Kar tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung khóa (2020 - 2021). Dự lễ bế giảng có Đồng chí Y Mlúck Kbuôr, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Vương Tấn Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cùng các đồng chí đại diện các ban, ngành, đoàn thể của huyện; đại diện lãnh đạo phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị; Trung tâm chính trị huyện và 79 học viên của lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung khóa (2020 - 2021).

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH KHÓA 2 NĂM 2021

Sáng ngày 14/10/2021, Trường Chính trị Đắk Lắk tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính khóa 2 năm 2021 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến trên phần mềm Microsoft Teams.

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU

Sáng ngày 7/7/2021, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ công bố và trao quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ đối với Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu. TS. Nguyễn Thành Dũng - TUV, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì buổi Lễ. Dự buổi lễ còn có TS. Đỗ Văn Dương – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà Trường và lãnh đạo các khoa, phòng cùng tham dự.

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG K30A, KHÓA HỌC 2021 – 2022

Sáng ngày 14 tháng 04 năm 2021, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung K30A, khóa học 2021 – 2022 cho 80 học viên là cán bộ của các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk.

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐẮK LẮK

01 Nguyễn Lương Bằng - TP.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3865307 - Fax: 0262.3865307

Email: tctdaklak@gmail.com

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23/10/2017.